M har fokus på kvinnors fri- och rättigheter

2012-01-13 Borås Tidning. DEBATT.

Många kvinnor världen över saknar makt över sitt eget liv. De förvägras grundläggande rättigheter och utsätts för diskriminering. Våld mot kvinnor utgör idag ett hinder för jämställdhet och hindrar en demokratisk och hållbar global utveckling.

Sverige ska därför vara en tydlig röst internationellt och bli världsledande på att skydda och främja kvinnors rättigheter. Jämställdhetsperspektiv och ett särskilt fokus på kvinnors fri- och rättigheter genomsyrar därför Moderaternas nya utrikespolitiska plattform. Vår politik handlar om frihet och människors rättigheter. För oss är det självklart att svensk utrikespolitik ska vara en tydlig röst för frihet och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Demokrati är en ständigt pågående process som grundar sig på människors lika värde. Varje individ har en unik rätt att leva sitt liv i frihet och säga, tycka och skriva vad hon vill utan risk för repressalier. Själva förutsättningen för ett lands demokratiska utveckling är att de mänskliga rättigheterna tas på allvar. Kvinnors medverkan i både civilsamhället och uppbyggandet av institutioner är en avgörande del för att skapa demokrati.

Runt om i världen befinner sig idag många kvinnor i utsatta situationer. Barnafödande, omskärelse, bortgifte, människohandel, bristande respekt för kvinnors kroppar och sexualitet är alla orsaker som radikalt försämrar kvinnors hälsa, kränker deras rättigheter eller i värsta fall leder till döden. Varje dag dör 1000 kvinnor och flickor i samband med graviditeter och förlossningar.

Sverige är ett öppet land med ett långtgående internationellt engagemang. Demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna utgör hörnstenarna i vår utrikespolitik. Genom kraftfulla internationella institutioner och en stark internationell rättsordning värnar vi dessa rättigheter. Vi ska medverka till frihet, fred och försoning både i vår egen som i andra delar av världen. Detta kräver att vi ställer tydliga krav på våra samarbetsländer – kultur, religion och tradition kan aldrig motivera avsteg från principen om jämställdhet, icke-diskriminering och alla människors frihet och lika värde.

Sverige ska bli världsledande på att skydda och främja kvinnors och barns rättigheter och möjligheter. Jämställdhetsperspektiv och särskilt fokus på kvinnors och flickors rättigheter präglar därför utformningen av vår utvecklingspolitik.

Ulrik Nilsson (M) riksdagsledamot, utrikesutskottet

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) riksdagsledamot, utrikesutskottet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s