IP-debatt om vapenexport

I går (den 27 mars) hölls en interpellationsdebatt i Riksdagen med anledning av Saudi Arabien och vapenexport. Jag deltog och bifogar här mina inlägg som de var enligt riksdagens snabbprotokoll:

Anf. 55 ULRIK NILSSON (M):

Herr talman! Denna interpellation och hela diskussionen väcker reflexioner kring tre områden.
Det första är naturligtvis vad som de facto har hänt. Det är någonting som måste utredas och undersökas, kanske inte genom denna typ av diskussioner utan genom mer professionella bedömningar och av såväl den rättsutredning som pågår som konstitutionsutskottet.
Det andra gäller lämpligheten att leverera vapen till vissa länder. Detta diskuterade vi ganska utförligt här i kammaren förra våren när vi antog den senaste redovisningen av vapenexporten. Där lades det också till ett önskemål till regeringen att komma tillbaka med regler som försvårar leverans till icke-demokratiska stater. Det innebar också en utvidgning så att fler produkter omfattas.
Jag tycker att man i sammanhanget ska lyfta fram aspekter på det tredje området, nämligen varför vi har vapenexport över huvud taget. Det handlar om att vi, eftersom vi har valt att ha en självständig försvars- och utrikespolitik, behöver en inhemsk vapenindustri. För att då dela kostnaderna med andra måste man möjliggöra för export. Det ska naturligtvis ske under strikt kontroll och med ett regelverk motsvarande ungefär det som vi har. Men man måste också vara medveten om att om vi inte skulle ha denna möjlighet skulle vi sannolikt behöva väsentligt högre försvarsanslag.
Därför är frågeställningen inte riktigt så enkel som den ibland kan verka, utan man måste se helheten.
Herr talman! Jag vill med detta egentligen bara peka på behovet av att vi balanserar dessa olika frågeställningar mot varandra och att vi balanserar de frågeställningar som ligger bakom hela resonemanget om vapenexportlagstiftningen mot varandra i stället för att vi nu försöker plocka kortsiktiga politiska poäng genom att anklaga varandra.

Anf. 61 ULRIK NILSSON (M):

Herr talman! Jag har några kommentarer till debatten. Först, Peter Rådberg: Nej, någon munkavle vill jag inte lägga på dig, men jag tror ändå att sådana här frågor utreds bäst av dem som är experter på utredningar, vare sig det är de rättsvårdande myndigheterna eller konstitutionsutskottet. Jag tror att det faktiskt är ett effektivare sätt än den typ vi diskuterar här, men munkavle – nej.
Sedan har jag fått två tydliga besked från Torbjörn Björlund och Bodil Ceballos: Det handlar inte bara om den aktuella frågan i interpellationen, utan det handlar om att stoppa all vapenexport till Saudiarabien. Då ska vi komma ihåg att vi var helt överens i våras om begäran om tillägget om att göra det svårare att leverera till icke-demokratiska stater.
Jag antar dock att det också kommer att få konsekvenser när vi ser dessa partiers önskemål om anslag till försvaret, för naturligtvis påverkas vapenindustrins och därmed försvarets anskaffning av materiel av ett sådant ställningstagande. Den konsekvensen, hur man upprätthåller både försvarsförmåga och klarar detta, hoppas jag att vi får se när vi diskuterar försvarets budget.
Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s