Vuxenutbildningen har fått mera pengar

Borås Tidning 2012-04-12. DEBATT.

Vuxenutbildningen är av avgörande betydelse för alliansens arbetslinje. Därför satsar vi mycket mer på vuxenutbildning än vad den gamla socialdemokratiska regeringen gjorde. Tillsammans fick vuxenutbildningen 6,8 miljarder i 2012 års budget.

Det är en miljard mer än vad Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet satsade 2006.
Utöver denna permanenta ökning har vi tillfört stora extra tillfälliga pengar 2010 och 2011 för att möta effekterna av den tidigare finanskrisen, inte minst riktade utbildningsinsatser till Västra Götalandsregionen i spåren av fordonskrisen. Under lågkonjunktur är det extra viktigt att satsa på utbildning.
Under a lliansens regeringstid har alla former av utbildning fått en starkare prioritering, och samtidigt har vi skärpt kvalitetskraven. Vi har satsat extra på universitet och högskolor, yrkeshögskola, komvux, och yrkesvux, lärlingsutbildningar för vuxna, validering, SFI, folkhögskolor och studieförbund. Alla dessa olika utbildningsformer har under alliansens regeringstid fått ökade resurser.
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna enades nyligen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att ”återinföra det riktade statsbidraget till vuxenutbildning”. Kravet är något märkligt, det verkar som om man inte vet hur finansieringen sker idag. Mer än 80 procent av vuxenutbildningen finansieras nämligen redan genom riktade statsbidrag. Det gäller exempelvis särvux, yrkesvux, yrkeshögskolan, SFI och folkbildningen.
Den enda del av vuxenutbildningen som idag inte har riktade statliga anslag är komvux. Men här finns samtidigt tydliga krav på kommunerna att erbjuda kommunal vuxenutbildning till alla som har rätt till sådan utbildning och sträva efter att bedriva en vuxenutbildning som motsvarar den efterfrågan och de behov som finns i den egna kommunen.
Alliansen anser att det är fel att öronmärka pengar för en viss omfattning av kommunal vuxenutbildning, eftersom behoven varierar i kommunerna beroende på arbetsmarknadsläge och generell utbildningsnivå. Vi har förtroende för att kommunpolitikerna klarar att prioritera. Varför ska just en kommunal skolform – komvux – ha riktade statsbidrag, och inte förskola, grundskola och gymnasium?
Alliansregeringen avskaffade det riktade statsbidraget till komvux för några år sedan för att öka kommunernas självbestämmande. Det statliga stödet till komvux finns dock kvar och har dessutom ökat, men det ingår numera i det generella statsbidraget till kommunerna. Är det verkligen så att socialdemokratiska politiker prioriterar bort komvux bara för att det inte finns ett styrande statsbidrag?
Att tre ledande socialdemokrater i Sjuhärad, Lena Palmén, Pelle Pellby och Mattias Josefsson, BT 4/4, hyllar ett riksdagsbeslut som gör att de själva får mindre möjlighet att påverka och i stället ställs under förmynderskap av riksdagen säger en del. Är det verkligen så jobbigt att ta ansvar och prioritera att man helst av allt önskar sig en hård statlig detaljstyrning av all kommunal verksamhet? Är det verkligen sådana politiker väljarna vill ha i ledningen för sina kommuner?
Palmén, Pellby och Josefsson (S) har inte heller förstått att riksdagsbeslutet som S, SD , MP och V drev igenom inte ger en enda krona mer till vuxenutbildningen. Om det riktade stödet återinförs sänks naturligtvis det generella statsbidraget till kommunerna samtidigt. Det enda som händer är att kommunpolitikerna får lite mindre att säga till om.

Jan Ericson

Ulrik Nilsson

Riksdagsledamöter (M)

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s