Jobben fortsatt den viktigaste frågan

Markbladet 2012-04-25. DEBATT.

Jobben fortsatt den viktigaste frågan

 Genom att värna starka of­fentliga finanser, förbättra arbetsmarknadens funktion och stärka förutsättningarna för företagande står Sverige idag starkare än de flesta andra europeiska länder. När finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen stod det dock klart att den omfattande skuldkris som vi just nu ser runt om i Europa har fått ett betydande genomslag på svensk BNP-tillväxt.
Minskad efterfrågan Exporten står för hälften av Sveriges BNP och nära tre fjärdedelar av den går till europeiska länder. En skuld­kris av den omfattning vi nu ser gör att efterfrågan på svenska produkter och tjän­ster sjunker och förklarar att svensk tillväxt under 2012 bedöms bli 0,4 procent. Sam­tidigt kan Sverige satsa på reformer när andra europeiska länder tvingas till nedskärningar.
Vårpropositionen sätter rikt­ningen för en återhämtning i tillväxten på sex viktiga om­råden – fler i arbete, en förbättrad välfärd, stabila finanser, förstärkt konkurrenskraft, bättre tillgång på bo­städer och en effektiv klimatpolitik. Allra viktigast är åtgärder för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast.
Riktade reformer De som drabbas hårdast i en lågkonjunktur är de som re­dan är arbetslösa och de som är på väg in på arbetsmarknaden, som unga och utrikesfödda. Dessa utgör idag mer än hälften av dem som står utan jobb. Det visar tydligt på vikten av riktade reformer för både unga och utlandsfödda.
Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgiften för unga och halverat restaurangmomsen – något som be­rör en bransch där cirka en tredjedel av de anställda är ungdomar under 26 år eller utrikesfödda. Nu prövas möj­ligheten att införa en ny anställningsform, så kallad lärlingsprovanställning för ungdomar yngre än 23 år och för utrikesfödda överväger regeringen förstärkningar av etableringsreformen genom exempelvis ökade möjligheter till praktik. Därtill är fortsatta åtgärder inom såväl ut­bildning som arbetsmarknad viktigt för båda grupperna.
Handlingsutrymme Medan andra europeiska länder genomgår ett ekonomiskt stålbad har vi ett fortsatt handlingsutrymme för jobb och välfärd. Sunda offentliga finanser är och förblir hörn­stenen i en politik för ge­mensam välfärd och är en förutsättning för sysselsättning och tillväxt. Så tar vi ansvar för Sverige i en orolig tid.

 

Jan Ericson (M) Riksdagsledamot

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Riksdagsledamot

Ulrik Nilsson (M) Riksdagsledamot

http://markbladet.se/?artikel=201204241443319399

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s