Handelsvägar bör hållas öppna

Borås Tidning 2012-03-29. DEBATT

Är det så att medborgarna i ett land inte förtjänar att ha mobiltelefonsystem, med potentiell användning för övervakning, bara för att landets ledning inte är vald enligt demokratiska principer? Inskränkningar och sanktioner bör slå mot ledningen och inte mot folket, menar Ulrik Nilsson med anledning av ifrågasatt svensk handel med diktaturstater.

Inledningsvis kan det konstateras att Sverige fortfarande är en industrination och då framför allt baserad på tekniskt kvalificerade produkter och system. Utmärkande för de produkterna är att den inhemska marknaden långt ifrån räcker till för alla företag, lösningen måste bli export. Skulle vi inte kunna exportera avancerade produkter, så leder det till färre jobb i Sverige och att företag flyttar från vårt land. Att regeringen stöder exportindustrin blir därför viktigt för alla svenskar.

Vidare kan vi konstatera att mycket av utvecklingen i världen beror på handel, allt ifrån import och export via investeringar till kompetensmigration. Om vi väljer att inte exportera vad vi kan så kommer också den ekonomiska utvecklingen i köparländerna att avstanna. Är det så att medborgarna i ett land inte förtjänar att ha mobiltelefonsystem (kvalificerad svensk produkt och med potentiell användning för övervakning) bara för att landets ledning inte är vald enligt demokratiska principer? För oss är det viktigt att inskränkningar och sanktioner slår mot ledningen och inte mot folket och därför måste handelsvägarna hållas öppna så långt möjligt.

För det tredje så måste Vänsterpartiets inställning bygga på att det är stater som bär den demokratiska övertygelsen, eftersom det är regeringen som förväntas agera. För mig så är det en spegling av ett gammalt tänkesätt där statssocialismen var moralisk och där invånarna var underordnade. I ett liberalt samhälle bärs alla värden av människor, och därför är det positivt när fler mötesmöjligheter människor emellan kommer till.

Handel ger just möjlighet att mötas och blir därför av betydelse när den smittsamma ”sjukdomen” demokrati skall spridas. Att vi håller handelsvägar öppna gynnar demokratin och skall därför välkomnas ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter.

Analyserar man Hans Lindhes och Idas Legnemarks åsikter så ser man snart att förenklingarna leder till att man missar flera fördelar som öppenhet ger.

Ulrik Nilsson (M) riksdagsledamot

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s