Jämställdhet ännu ouppnåt millenniemål

Borås Tidning 2012-03-04. DEBATT

S ituationen för kvinnor runt om i världen är problematisk på många sätt. Hög mödradödlighet, otrygga anställningar och lågt politiskt deltagande är tyvärr norm snarare än undantag för många kvinnor.

Som ett led i att uppmärksamma detta har Moderaterna anordnat ett seminarium i riksdagen. Vi vill peka på att FN och Sverige har en viktig roll i att driva frågan om kvinnors rättigheter.
I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss slutdatumet och en hel del återstår att göra om millenniemålen ska uppnås. Speciellt när det gäller de områden som berör kvinnors och barns rättigheter, är det mycket kvar att göra.
Jämställdhetsmålen är svåra att uppfylla på grund av kvinnors underordnade ställning i traditionella samhällen. Där prioriteras inte frågor som har med kvinnors rättigheter, inflytande och hälsa att göra. Detta trots att utvecklingsländer skulle ha mycket att vinna på att förbättra jämställdheten.
Världsbanken visar i sin senaste rapport, World Developement Report, att bara genom enkla åtgärder som att ge kvinnliga bönder tillgång till gödning skulle skördarna i länder som Malawi och Ghana kunna öka med ca 15 procent. Att ge kvinnor lika äganderätt skulle öka jordbruksproduktionen i Burkina Faso med 6 procent.
På många andra områden är millenniemålen dock på god väg att uppnås. Världsfattigdomen kommer att ha halverats fram till 2015. Antalet barn som skrivs in i grundskolan ökar hela tiden och ligger idag på 89 procent. Allt fler människor får tillgång till rent dricksvatten och antalet männi-skor som smittas med hiv har minskat, speciellt i de hårt drabbade områdena i södra Afrika.
Nu är det dags att börja titta framåt. Vad händer efter 2015? Även om vissa av målen har uppfyllts återstår mycket arbete. Dessutom måste många länder bli bättre på att faktiskt leverera det bistånd man utlovat. Sverige ska vara aktivt i FN och andra internationella sammanhang och driva frågan om att sätta upp nya ambitiösa mål, som bättre kan hitta lösningar på eftersatta frågor som miljö och jämställdhet.
Seminariet i riksdagen om millenniemålen och kvinnors och barns situation var ett sätt för oss moderater att skapa debatt i frågan. Millenniemålen har varit ett viktigt redskap för att tydliggöra hur olika livsvillkoren ser ut i världen och vad som behövs göras. Nu måste världen samla sig igen för att anta de nya stora utmaningarna som jordens sju miljarder människor står inför.

Karin Enström, Ordförande utrikesutskottet (M)

Ulrik Nilsson, Riksdagsledamot utrikesutskottet (M)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s