Historia, framtid och nutid – Lunch med Bangladesh’s vice talman

Ett av de första intrenationella konflikterna jag minns som barn var när Öst-Pakistan bröt sig fri från Väst-Pakistan (dagens Pakistan) och grundade staten Bangladesh 1971. Iblan blir minnen så påtagliga, så var det vid dagens lunch med Bangladesh vice talman Shawkat Ali. talmannen var en av frihetskrigarna för Bangladesh under åren 1969-71 och som sådan också varit dömd för brott mot Pakistan. Efter sin karriär som frihetskämpe kom han in i parlamentet 1979, en roll han fortfarande har. Lunchen kom att handla om tre teman: frihetskampen (historia), klimatfrågan (framtid) och rättegångarna om förbrytelser under frihetskriget (nutid).

Talmannen är en av grundarna för en stödorganisation för de som deltog i frihetskriget, en stödorganisation som finns över stora delar av jorden, enbart i Sverige hade man ca 50 medlemmar. Befrielsen är klar (Pakistan kapitulerade i december 72) men deras uppfattning är att kampen inte är över. Nu handlar det om rättvis fördelning, fattigdomsbekämpning och lika och goda möjligheter för alla. Därför vill man behålla sitt nätverk.

Nästa fråga var klimatfrågan. En fråga som är plågsamt aktuell för det lilla låglänta landet bangladesh med dryga 100 milijoner innevånare. Stigande havsnivåer, ojämnare flöden i de stora floderna (hela landet är i princip ett floddelta) och ökad frekvens av cykloner innebär risker både för översvämningar av flodvatten och för inflöde av saltvatten från indiska Oceanen. För dem är det akut att investera betydande resurser på tekniska skyddsåtgärder, allt ifrån trädplantering till skyddsvallar och möjligheter till flodreglering. Parat med dessa akuta åtgärder måste man också utveckla teknik så att man själv blir klimat(gas)neutrala. Om man inte i det korta perspektivet, med tekniska skyddsanordningar, klarar att bemästra situationen så kommer den positiva utveckling av välståndet som är på gång att avstanna. Skulle marken förstöras av havsvatten minskar skäördar, den som startar ett litet företag vill inte riskera att det spolas bort i nästa ”vårflod2 och skall jag bygga en fast bostad vill jag nog veta att marken ligger säkert. Byggs inga bostäder fast så försvåras skolgång för barnen och satsningar på hälsovård så de tekniska skydden är avgörande för att framtiden skall se god ut.

Slutligen så informerades vi om de rättegångar som just nu pågår mot krigsförbrytelser från frihetskriget då pakistanska supportrar begick övergrepp. De ansåg att det är viktigt – och jag tror de har rätt – att förövarna tvingas konfrontera sina brott och dömas. En liten oro dock,  när jag frågade om det inte förekom från krigsförbrytelser från andra sidan så sa de att det var omöjligt samtidigt som min erfarenhet visar att i alla krig förkommer ofta övergreppfrån båda sidor. För försoningen hade det nog varit bra om båda sidor hjade granskats.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s