Så rustar alliansregeringen för framtiden

Markbladet 2012-10-03. Debatt

Så rustar alliansregeringen för framtiden

I tider när många andra EU-länder tvingas genomgå om­fattande nedskärningar står Sverige starkt. Den ansvarsfulla finanspolitik som Alli­ansen har fört sedan 2006 gör att vi nu har möjlighet att möta lågkonjunkturen med kraftfulla framtidsinvesteringar.

Regeringens höstbudget lägger extra vikt på fyra om­råden – stärkta förutsättningar för näringslivet, infrastruktur, forskning och innovation och fler jobb för landets unga.

Den största näringspolitiska satsningen är en sänkning av bolagsskatten till 22 procent. Det är ett förslag som skapar en god grund för stärkt konkurrenskraft och fler jobb. På näringssidan finns också förslag om ett investeraravdrag som underlättar investeringar i mindre företag.

En fungerande infrastruktur är en stomme i alla starka ekonomier. Det är därför glädjande att regeringen nu kan föreslå en rad satsningar på både järnväg och väg. Nästa år inleds planeringen för de första delarna av Ost­länken, den nya stambanan mellan Stockholm och Öster­götland. Här i Sjuhärad har väl ingen missat beslutet att bygga ut dubbelspår på den första etappen mellan Göte­borg och Borås, med byggstart redan under 2013.

Även den viktiga utbyggnaden av E20 påbörjas – ett mycket välkommet besked för alla som reser längs landets mest olycksdrabbade väg.

För långsiktig tillväxt krävs också en aktiv forsknings- och innovationspolitik. Rege­ringen satsar därför drygt 11 miljarder på att stärka svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft.

Alla dessa tre områden är viktiga byggstenar för den fråga som har allra högst prioritet för alliansregeringen – jobben. Sedan 2006 har sysselsättningen ökat med runt 200 000 personer. I krisens och lågkonjunkturens spår ser vi dock en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. Den måste bemötas med riktade åtgärder.

Regeringen föreslår därför ett ungdomspaket för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. I paketet märks bland an­nat fortsatta reformer av gymnasiets yrkesutbildning och drygt 18 000 nya platser inom yrkesvux, lärlingsvux, yrkeshögskola, universitet och högskolor redan nästa år.

I tider av ekonomisk oro är en ansvarsfull hantering av statsfinanserna nödvändig, både för att man ska klara sig ut ur krisen och för att stå stark rustad när vinden vänder. Med årets budget skapar alliansregeringen förutsättningar för tillväxt, fler jobb och ett långsiktigt starkare Sverige.

 

Jan Ericson (M) Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Ulrik Nilsson (M) Riksdagsledamöter Södra Älvsborg

Artikeln på: http://markbladet.se/?artikel=201210030959469808

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s