Ullsaxarna behöver skärpas

För mig har det alltid varit en hederssak att inte hitta på åsikter för andra partier, att försöka stå för sina åsikter och att ge även andra kredit för det de gör bra. Jag kan inte lova att jag alltid förmått att följa det, men som sagt en målsättning. En sak som jag alltid betonat är att Socialdemokraterna alltid har haft förmågan att ta ansvar och att kunna driva politik – även om jag (oftast) inte håller med om innehållet i politiken, de har kort sagt varit förmögna att leda och styra en kommun. Efter förra kommunfullmäktigemötet i Borås är jag orolig att den förmågan inte längre finns hos (S) agerande inom den s.k. Mitt-(S)-samverkan (S, C, L och MP) som styr i minoritet i Borås. Jag kommer nedan att exemplifiera med fyra debatter/frågor där ledarskapet kom på skam och där det varit befogat med lite skärpa och skärpning.

Inledningsvis behandlades en interpellation från (KD) med stöd av (M) som behandlade det faktum att en stor del av de privata utförarna av hemtjänst lagt ner i Borås, enligt deras uppgift på grund av för låg ersättning. Frågan var om ersättningen som utges är rimlig. Svaret som gavs var att det skall utredas, men inget som ens antyder hur (S)/Mitt-(S) ser på nivån. Utredning i all ära (ni kommer att höra om fler utredningar nedan), men det vore enkelt att säga ”jag tycker att ersättningen verka låg och det skall vi rätta till i denna utredningen” eller ”jag anser att ersättningen är bra/för hög vilket jag tror utredningen kommer att visa”. Med andra ord att uttala en åsikt, som naturligtvis kan justeras när mer fakta ligger på bordet, vilket är det man efterfråga av den som vill leda. Nej, inget sådant besked gavs utan det skall utredas. Var blev ledarskapet av.

Sedan gick KF vidare till enkla frågor, och där fanns en fråga från Annette Carlson (M) om Borås placering i Dagens Samhälles ranking som ledde fram till korandet av ”superkommuner”. Borås kom i sin kategori på 15 plats, en bit bakom flera av de kommuner vi bukar jämföra oss med, t.ex. Halmstad (1:a), Jönköping (2:a), Örebro (5), Linköping (6), Luleå (7), Helsingborg (8), Västerås (9), Umeå (10), Växjö (11) och Karlstad (12). Annette undrade vad Ulf Olsson (S) och Mitt-(S) ville göra för att Borås skulle bli en ”superkommun”. Svaret verkade vara att det inte var möjligt eftersom mätmetoden var sådan att Borås inte skulle kunna nå dit, och därmed hade man ingen ambition. Som barn fick jag lära mig att du skall ”sikta på himmeln så når du kanske trädtopparna”. Ulf (S) kom inte med något som han ville göra för att förbättra positionen, med en sådan ledning är Borås dömda till att se andra kommuner utvecklas. För egen del hade jag förväntat mig att höra något om vad vi skulle kunna göra nu, kanske även vad som redan sker, samt något vi kunde göra på sikt. Staden behöver en ledning som driver och utvecklar – leder, inte en som förklarar det omöjligt.

Vi går vidare om kommer till frågan om tillsynsavgifter för tillsyn av försäljningsställen för tobak med flera besläktade produkter. Det fanns ett förslag från Miljö- och Konsumentnämnden som Kommunstyrelsen ställt sig bakom, ett förslag som vissa (M), (KD) och (SD) uppfattade som högt. Problemet var att ingen från Mitt-(S) styret, utöver de som tillhörde Miljö- och Konsumentnämnden, valde att gå upp i debatten och förklara eller motivera taxan. De som gick uppgjorde det utan att de ens kunde redogöra för hur stora intäkter som förväntades genom att man inte nämnde hur många avgifter som förväntades komma in. Mitt-(S) verkade tycka att får vi bara majoritet, och det fick de med (V):s stöd, så finns det ingen anledning att tydligare motivera för KF eller för allmänheten hur de är framräknade. Min slutsats måste bli att antingen har man ”gissat” eller så har man lagt en hög taxa så att det ger överskott och att man inte vill visa den kalkylen. Ett mantra var att taxan skulle ses över efter ett år. Var var ledarskapet?

Slutligen hade vi ett ärende om hemlöshetssituationen i Borås där kommunstyrelsen önskade att rapporten skulle läggas till handlingarna. Från (M) och (KD) efterlystes en mer genomgripande analys av siffrorna och vad de verkligen stod för, det önskemålet avvisades med att det skulle ske en ny mätning (!). Vad är värdet av att mäta om man inte analyserar och utvärderar resultatet? Dessutom är det inte otroligt att den nya mätningen kan få en bättre utvärdering om man har en tidigare analys så att det går att jämföra, men nej det fanns ingen anledning att genomföra en analys av siffrorna. Vi får väl se hur man hanterar frågan nu eftersom KF, med en minoritet, återremitterade ärendet till KS. Kommer man att vilja visa på ledarskap genom att utnyttja informationen, genomföra en analys och komma med konkreta förslag eller vill man fortsätta i dimman, genom att inte analysera sina data. Var är de som vill något?

Mina fyra exempel från KF visar tydligt att framförallt det gamla och ledningsskickliga partiet (S) verkar ha kapitulerat från sin roll och bara vill sitta i position utan att leda/styra/driva på. Man verkar leva efter devisen från Alice i Underlandet ”vet du inte vart du skall så spelar det ingen roll vart du går”. Det gamla stora partiet behöver skärpa sig, jag vill leva i en stad som vet vad den vill. Om inte byt till ett gäng som vet vart man vill…

Ett svar till “Ullsaxarna behöver skärpas

  1. Bra, Ulrik! Viktigt att man ”plockar ner” politikvärlden i sakfrågor och tydliggör för väljarna.Gissningar och uppskattningar mellen ”tummen och pekfingret” är en alltför vanlig metod hos vissa partier. Det är att dumförklsara sina väljare och visar oftast i förlängningen på ett slöseri med skattemedel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s