Kräver klimatet diktatur …

Klimatfrågan diskuteras, och det med rätta. Så länge det finns en risk att människans aktiviteter riskerar förutsättningarna för planetens och mänsklighetens överlevnad så skall frågan tas på allvar. Min uppfattning är att det är sannolikt att ökande nivåer av koldioxid i atmosfären leder till förändringar av klimatet och att vi därför behöver vidta åtgärder.

Åtgärderna handlar om ökad medvetenhet för problemen, en diskussion vad som kan göras, förslag att genomföra och slutligen förhoppningsvis resultat. Jag väljer att beskriva det på detta sättet därför att jag vet att när fler bjuds in i processen så blir oftast resultatet betydligt bättre. Vi skall nog också ödmjukt erkännana att ofta har lösningen på akuta och stora problem legat någon annanstans än vad vi i förstone trodde. Jag minns debatten om försurning och barrförlust hos träden omkring 1990, då var lösningen radikal minskning av utsläppen – och så blev det men inte beroende på de förbud som diskuterades utan genom nya tekniska lösningar. Idag pratar vi sällan om försurning och i stort sett aldrig om dess konsekvens för barren i skogen, trots att vi aldrig genomförde de radikala åtgärder som sades krävas.

På samma sätt hörs röster som hävdar att på grund av klimatkrisen borde vi närmast införa diktatur (senast hade vi en kandidat (MP) till Europaparlamentet som i en tidigare intervju förespråkat ”klimatdiktatur”). Jag är övertygad om att det är fel väg. Det finns inga historiska bevis för att diktaturer har varit mer framgångsrika än demokratier i något avseende – möjligen med undantag i att säkra den egna makten. Klimatet ordnas bäst genom att opinion bildas så att medvetenheten ökar, genom att förslag och idéer diskuteras öppet så att alla kan skaffa sig en uppfattning och genom att marknadsmekanismerna får sålla fram de mest hållbara lösningarna. Allt detta kräver demokrati och inte diktatur.

Det finns, och har funnits, partier som gärna ser diktaturer av olika slag och det är kanske inte förvånande att de gärna driver tesen och drömmen om diktatur. Det vore dock förödande.

Det är genom öppenhet, konkurrens mellan idéer och demokrati vi kan lösa klimatutmaningarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s