Kompromissa och leda är en konst

Vid förra torsdagens kommunfullmäktigemöte i Borås behandlades ett ärende som inrymde såväl politik som dramatik, på en gång en komedi och en tragedi, samtidigt hög profil och tillbakadragenhet …

Låt oss börja från början, eller i vart fall förra månaden. Då behandlade fullmäktige ett ärende som handlade om att på en lång tid (30 år) hyra lokaler för förskola på Norrby. Alliansen, (M) och (KD), ansåg att underlaget var undermåligt och att frågan var för lite utredd och yrkade därför på återremiss (att ärendet skulle gå tillbaka till Kommunstyrelsen för komplettering). I debatten argumenterade Mitt-(S) i Borås (S, C, FP och MP) för att beslut måste tas direkt annars skulle förskolan för barnen på Norrby hotas. Man drog sig inte ens för att försöka skuldbelägga de som inte ville ta beslut nu, detta utan att fundera på om de, som ju äger planeringen, borde ha haft mer tid i sin planering. Nåväl KF återremitterade ärendet, då det räcker med att en tredjedel av ledamöterna stödjer.

I torsdags kom så ärendet tillbaka, utan någon förändring, och då skulle väl allt vara klart för beslut och förskola för barnen på Norrby räddas. Då begär Tom Andersson (MP) ordet och yrkar på återremiss med motivet dels att man funnit att lokalerna var olämpliga för förskola och dels att det inte skulle gå att få mer än ett tillfälligt bygglov. Eftersom förhyrningen skulle vara på 30 år är ett tillfälligt bygglov på 5-7 år inte intressant. Inte ett ord om vilken katastrof återremiss är den här gången, inget skuldbeläggande och ingen kris vid horisonten, Mitt-S var tysta. Om de nu insett att det gått för fort vore kanske en ursäkt och ett tack på sin plats – men icke.

Nu har frågan uppmärksammats på två olika sätt. Dels av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) som i BT argumenterar för att Borås stad behöver en bättre lokalplanering så att liknande situationer kan undvikas i fortsättningen. I sammanhanget kan det vara bra att minnas att även förhyrningen av Kyllaredskolan på 30 år tvingades fram i rekordfart, en skola som inte blir av och lokaler som kommer att kosta Borås i 30 år. Får se om där blir någon verksamhet.

Dels tas frågan upp av ledarsidan i BT som pekar på faran i att beslut går för fort.

Båda dessa synpunkter är relevanta och korrekta men för egen del skulle jag vilja lägga till en tredje. Har vi i Borås ett styre, det s.k. Mitt-S styret som är kapabla att leda staden. När man sitter i en koalition måste man kompromissa och komma fram till gemensamma förslag. Ofta kan det, framförallt för partier som varit vana att leda ensamma, vara svårt att därefter möta andra synpunkter och därmed tvingas kompromissa igen. Under 12 år leddes Borås av en sexpartikoalition och under den tiden fick vi mycket övning i just detta – att både kunna kompromissa internt, kompromissa med partier utanför koalitionen och att leda kommunen.

För mig verkar det som den nu styrande koalitionen, Mitt-S, inte har förmågan att lyssna på invändningar från andra, inte vill kompromissa och därför missar helt i det viktigaste av allt att leda staden vidare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s