Ett Kommunfullmäktige – under luppen

I torsdags sammanträdde Kommunfullmäktigen i Borås, i vanlig ordning blev det ett långt möte. Vi höll nästan på till klockan elva, men denna gång hann vi i alla fall med att behandla alla ärenden.

Sammanträdet inleddes med att en interpellation ett stort antal frågor behandlades. Interpellation innebär att en mer ”politisk” fråga kan väckas av en ledamot och besvaras av en företrädare för ledningen samt att hela KF kan delta i den efterföljande debatten, fråga skall vara sådan att den kan ges ett tydligt svar och i den diskussionen får bara fråganden och svaranden delta. Karaktären av frågorna, och interpellationen, var tydlig – de sköt in sig på idag existerande och viktiga samhällsproblem. Integritet, trygghet, skola/utbildning och miljö/hållbarhet. KF ledamöterna (de som inte ingår i Mitt-S ledningen) visade har tydligt att man önskar att kommunen agerar i dessa frågor.

Skall man sammanfatta svaren så gick de ut på att man arbetar med frågan (frågorna) och att det inte finns någon anledning till oro. ”Vad som behöver göra är allra redan på gång”, skulle kunna vara frågornas tema.

För mig är det mycket tydligt att Kommunfullmäktiges ledamöter (de som inte leder) i likhet med stadens innevånare är bekymrade över framtiden och vill se mer aktion från staden.

Sedan gick fullmäktige vidare till de av ledningen initierade ärendena, de som kommit fram via Kommunstyrelsen och de kan i stort sett delas in i tre typer:

  • Beslut om genomförande av redan sedan länge planerade åtgärder, diskussionen handlar mest om vad som sagts tidigare (om det blir någon)
  • Formella beslut till exempel sammanträdesdagar näst år och årsredovisningar från organisationer där staden deltar
  • Svar på motioner.

Det är den sista kategorin som jag skulle vilja inrikta mig på. Motion skrivs av en ledamot som vill föreslå något. Två av motionerna var av karaktären att det som föreslogs redan var genomfört, i ett av fallen beroende på att motionen fått ligga länge i Kommunstyrelsens beredning, i det andra då motionen behandlade frågor som diskuteras i landet. Den ena var skriven av ledamöter som tillhörde partier som inte ingår i ledningen, den ansågs besvarad (rimligt eftersom åtgärderna redan var genomförda), den andra (den om utredningen, mer om den nedan) var skriven av partier i ledningen och den bifölls trots att allt var genomfört. Man valde inte ens den mildare formuleringen ”motionen anses därmed (syftande på det genomförda) bifallen” utan man skrev ett rent bifall. Skillnaden här är nog att man i ledningen inte klarar att slita tvister, alltså ger man bifall (vilket skall uppfattas som att det som står i motionen skall genomföras) till motioner som något parti stödjer (vill stödja). I det andra fallet var det bara en från Mitt-S som motioneras och resten från (M), då blev det besvarande. Jag tycker att i båda fallen hade det varit bra med besvarande.

Så till motionen om Biokol (den bifallna ovan). Motionen föreslår att staden skall utreda möjligheten att producera biokol (i princip föreslås att slam eller biologiskt avfall hydrolyseras och att restprodukten används som jordförbättringsmedel). Detta sker som försöksverksamhet bland annat i Stockholm och då med stöd från myndigheter. Borås Energi och Miljö utredde detta 2016 och konstaterade då att det är möjligt, att Borås skulle kunna vara lämpligt men att ekonomin förutsätter stöd. BEM ansökte om sådant stöd men när det avslogs tog bolaget ställningen att följa utvecklingen för att vara redo när kommersiell möjlighet finns. Nu har alltså KF beslutat att det skall utredas igen, det är svårt att se hur den utredningen skulle förändra bilden, men (V) och (MP) fick slå in öppna dörrar. Om staden idag vill gå vidare och skynda på biokolsanläggningen så är det möjligt, det är bara att fatta beslut och anvisa de resurser som behövs (vi tar ju budget vid nästa KF!) för investeringen. Det är tveksamt om VA-kollektivet i Borås (det är främst avloppsslam det handlar om) verkligen skulle vilja bära de kostnaderna, men staden kan ju alltid ta dem.

Här kommer jag till min konklusion. Motioner verkar behandlas som till intet förpliktigande, man vill deklarera en uppfattning (och i framtiden kunna hänvisa till att vi tyckte så då), men man är sällan intresserad av att fullfölja utan istället tar man nästa motion. Det är viktigare att synas vara än att verkligen vara för att parafera Wallenbergarnas valspråk.

Oppositionen, via frågor och interpellationer, väcker ärenden i KF som står på agendan och som intresserar boråsarna

Mitt-S hanterar ärenden, genomför politiska deklarationer men är inte redo att agera och ta ledningen.

Jag har sagt det förr: Borås behöver en ledning!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s