Sätt inte demokratin på undantag

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning gällande Corona och demokrati. Nedan bifogas den text jag skickade in, och som i allt väsentligt blev publicerad.


Sätt inte demokratin på undantag

Corona och Covid-19 ställer stora krav på samhället och alla innevånare. Vi kommer alla att på olika sätt vara tvungna att göra uppoffringar och vi får acceptera inskränkningar i vår vardag. Samtidigt är det viktigt att minnas att vi gör detta nu, för att vi på olika sätt skall kunna återgå till det öppna och demokratiska samhället som har givit oss så mycket och som vi är vana med. Att stänga gränser för att hindra smitta är en sak, men när smittan är borta måste gränserna igen vara öppna för reande, kommunikation, impulser och varor. Den som idag ropar på nedstängning av samhället måste också göra klart att det inte skall fortgå på det sättet.

I en akut situation, och när handlingskraft krävs är det lätt att frångå normal hantering, man ingår avtal om borgfred, beslutskraft flyttas och man lägger ner det ”politiska käbblet”. För mig är det viktigt att man inte också lägger ner politiken. Alla beslut blir bättre om de prövas i en öppen debatt, och den som hade motsatt sig ett förslag i normala tider bör rimligen tycka likadant i kristider. Genom att ett beslut ställs under debatt så förbättras också beslutet och det är så att alla de ställningstaganden som gjort Sverige stark har tagits efter debatter, inte i en hast. Under en kris är det kanske ok att man enbart deklarerar sin inställning, men att den inte drivs till sin spets, detta framförallt eftersom man efter krisen bör utvärdera alla beslut.

För mig är det därför problematiskt när det uppfattas som bra om Kommunfullmäktige kan gå fort och om inga olika uppfattningar deklareras. Syftet med KF kan aldrig vara att det skall gå fort för sakens skuld utan att fatta rätt och välgrundade beslut. Vid nästa KF kommer Borås stads årsredovisning för 2019 att behandlas, jag hoppas att det politiska systemet i Borås är moget nog att väcka de frågor och diskussioner som verksamhetens genomförande 2019 ger anledning till, och inte att Corona leder till att misstag under 2019 inte belyses.

Det finns erfarenheter från hur kriser kan hanteras och samtidigt demokratin säkras. Det brukar kräva att alla åtgärder är tidsbegränsade, att de kan kontrolleras såväl från överordnade organ, utifrån (media) samt inifrån, att allt sker öppet och motiveras öppet samt att man redan från början bestämmer sig för hur ansvaret skall prövas efteråt.

Till Kommunfullmäktige kommer det att läggas en sammanställning av beslut som fattats av Krisledningsnämnden/krisledningen i Borås sedan dess att den aktiverades med anledning av Corona/Covid-19. Jag skulle då, när denna behandlas i KF, också gärna se att KF tillsatte en parlamentarisk beredning som redan nu får i uppgift att följa hanteringen av krisen och efter krisen presentera en oberoende utvärdering av krisledningens hantering av de frågor som rör Covid-19 samt konsekvenser av alla de beslut som fått anstå beroende på krisledningen.

Ytterligare nen viktig funktion som KF borde säkerställa är att oppositionen även under krisen ges möjlighet att ställa frågor till ledningen. Även om frågeinstitutet i KF kanske blir svårhanterat med en rad ledamöter på distans borde man kunna införa ett system där frågor kan ställas skriftligt och där svar från nämndordförande/kommunalråd kan ges skriftligt inom en kort tid (säg 2 dagar). På så sätt ges en möjlighet för oppositionen att väcka konstruktiva diskussioner även om borgfred råder.

I olika länder ser man nu att olika regeringar utvidgar sina befogenheter i skydd av Corona/Covid-19, låt inte det samma ske i Borås under borgfredens tecken. Fatta beslut om hur hanteringen skall utvärderas, att oppositionen har ett verktyg att väcka debatter och säkerställ att inga synpunkter tonas ned beroende på att nu skall vi hålla sams och KF skall bara leverera beslut snabbt. Demokratin kräver ett genomtänkt beslutsfattande, och inget får komma i vägen för demokratins funktion. Inte Corona, inte klimatet, all erfarenhet visar nämligen att det enbart är i demokratier som respekten för den enskilde och som tilliten människor emellan blir så stark att vi gemensamt klarar krisen.

Ulrik Nilsson (M)
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande i Borås stad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s