Borås Vattenförsörjning

Borås behöver en förstärkt vattenförsörjning. Sjöbo vattenverk som varit i drift sedan 1932 och som idag försörjer staden med vatten antingen från Örsjö eller från reservvattentäkten Ärtingen har inte tillräcklig kapacitet för att försörja den växande staden. Därtill är de fyra sedimenteringsbassängerna i behov av upprustning. I dagens Borås Tidning beskrivs övergripande ett förslag, vilket jag i och för sig stödjer, men det finns nog anledning att något utveckla skälen till ställningstagandet

Det är tre frågor som hänger samman och som kan/bör lösas parallellt.
• Kapaciteten. Sjöbo vattenverk kommer mot mitten av decenniet inte ha kapacitet att fylla behovet av vatten i Borås vid hög förbrukning, ca tio år senare kommer inte normalbehovet att kunna tillgodoses från Sjöbo
• Funktionen. För att bassängerna på vattenverket skall kunna renoveras behöver en av de fyra stängas (minskar kapaciteten med 25%).
• Leveranssäkerheten. Eftersom allt vatten i Borås centralort processas på Sjöbo så leder problem på vattenverket eller avbrott på huvudledningarna därifrån att staden står utan försörjning. Reservvattentäkten Ärtingen går också via Sjöbo.

För mig är den enda tänkbara prioriteringen att söka en lösning som erbjuder en bättre resiliens, en ny anläggning med ett separat vattenverk helst matat från en annan riktning. I den aktuella utredningen laboreras med tre nivåer för denna säkerhet. Att varje verk enskilt skall klara att försörja Borås under ett år motsvarande det prognostiserade behovet på 2040-talet (önskad nivå), under ett halvt år eller med en kapacitet som klara de samhällsviktiga funktionerna (ca 10000 kubikmeter). För mig bör det enda tänkbara vara att fylla den önskade nivån.

Det tre studerade alternativen avseende ytvatten (Säven, Tolken och Frisjön) klarar alla detta krav, Tolken är det alternativ som kommer bäst ut i en jämförelse, det är mitt val. Investeringen kommer där att bli knappt en miljard, men över drifttiden ger detta det billigaste vattnet, eftersom dels vattenkvaliteten är bra dels det går att nyttja självfall

Skulle man då kunna resonera annorlunda? Jag om man vill klara renoveringen av Sjöbo och klara kapaciteten på 10-15 års sikt men med nödnivå-resiliensen så skulle något av infiltrations/grundvatten alternativen med utökad kapacitet på Sjöbo klara det. Den lösningen skulle troligen bli några hundra miljoner billigare i investering, men om staden fortsätter att växa så kommer det inte långsiktigt att räcka till.

Är man enbart intresserad av den lägsta investeringen så kan den vägen väljas, den som vill ge staden goda möjligheter för framtida utveckling bör välja Tolken alternativet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s