Önskan om en Stark Person …

… eller tror vi på de liberala värdenas betydelse?

När jag loggar in på sociala medier så slås jag ofta av den förenkling och det förakt för andra åsikter som kommer fram i många inlägg, framför allt de som är avsedda att uppfattas som ironiska eller komiska med som nästan alltid enbart är plumpa, förnedrande eller intill brottslighet förenklade. Inläggen säger kanske en del om de som förfärdigat dem, men de säger troligen mycket mer om en tidsanda. Problem beskrivs som väldigt endimensionella och lättlösta och kopplas oftast samman med en persons oförmåga eller illvillighet. Sättet att komma ur problemen är (nästan) alltid att en stark person (oftast liktydig med någon som tycker som skaparen av inlägget) gåt in och ställer saker och ting till rätta. Detta gäller oberoende om det handlar om att Ukraina utvecklas åt fel håll, man tycker att det inte kan vara rätt att Trump inte valdes, att styrningen av Corona/Covid-19 inte fungerar eller något mer nära och personligt, ropen på auktoriteten skalla och det endimensionella tänkandet (ett problem skall få en lösning, titta inte på faktorer som kan komplicera det). För att citera ”på varje mänskligt problem finns en lösning som är enkel, lättförklarad och fullständigt fel”

Nåväl vart leder då detta. Jag vill gärna minnas Churchills ord ”demokrati är den sämsta av styrelseskick näst alla andra”. Ropet på den upplyste despoten (den auktoritäre moderna ledaren) kan ibland leda till effektivitet med eftersom det inte har någon inbyggd spärr mot maktmissbruk så leder det ofta till lägen som vi inte önskat oss. Många är de ledare som börjat med en god agenda och inriktning med som snart börjat uppfatta makten som det viktiga och som därefter i princip frångått demokratin. Orban i Ungern är ett sådant exempel.

Än mer bekymrad blir jag när jag tror mig veta att åsikter kan man byta över tid, men att värderingar är mer grundläggande och följer men en under livet. Värderingar skapas tidigt i livet och formas under uppväxten, för mig är därför avskyn av det Sovjetiska förtrycket av Östeuropa och det egna folket en så viktig värdering att jag alltid kommer att stå för det liberala samhällets värden (demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet). Men om min värden präglades av Kalla kriget så är ju risken att dagens ungdoms världsbild och värderingar präglas av en förenklad analys och ropen på en stark ledare, i så fall till förfång för demokratin och de liberala värdena.

Därför skulle jag nu hoppas att vi alla som tror på den västerländska demokratin står upp för de värdena och också säger det. När Putin hotar Ukraina så skall vi säga att vi möter hotet för att försvara det fria och demokratiska samhället. När migrationen behöver begränsas för att vi har svårt att klara våra åtaganden så skall det göras inte för att vi vill ”skydda Sverige” utan för att vi då långsiktigt kommer att kunna försvara det öppna samhället och människors frihet. Och så vidare ….

Vårt samhälle har utvecklats med den liberala demokratin och jag har svårt att se att det finns något annat sätt att utveckla än att lita till förnuft, lita till individer och ha demokratiska institutioner. Detta måste vi stå för – annars finns risken att Starka Personer tar över och vi förlorar vår frihet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s