Jag fick något att fundera över …

Förra torsdagen (den 24 november) presenterade de fyra Justitieombudsmännen (nedan JO) sin ämbetsberättelse gällande 2021/22 för KU. Inför detta hade vi fått boken och nu gavs tillfälle till frågor.

Jag hade i ämbetsberättelse fånga upp ett avgörande där JO behandlat huruvida Pliktverket hade rätt att inför mönstring efterfråga de mönstrandes inställning till försvaret. Jag fastnade för avgörandet då min egen spontana tanke var att det var rimligt att ställa frågan och då jag fann att JO, utan att rikta klander mot Pliktverket, ansåg att frågan inte borde ställas. Av JO:s ställningstagande går det att se att ärendet var långt ifrån självklart.

Inför mönstring fyller man, under straff ansvar, i en web-baserad enkät och där fanns den aktuella frågan. Klaganden till JO ansåg att detta striden mot regeringsformen (RF 2.kap 2 och 3§§) som förbjuder det allmänna att dels efterfråga och dels registrera uppgifter om politisk åskådning. Ofta brukar detta beskrivas som förbud för åsiktsregistrering vilket den möjligen strängt taget inte är då förbudet gäller åskådning och inte åsikt.

Nåväl JO inleder med just den frågan, hur skall begreppet politisk åskådning tolkas och vad avses och där visar JO att det finns mycket få anvisningar om tolkningen. När RF skrevs (mitten av 1960-talet, den antogs att gälla från 1971) var frågan om åsikts-/åskådningsregistrering verkligen på tapeten. Det finns dock få eller inga tolkningar eller prejudicerande domar som skett och som kan ge tolkningen. JO kommer då fram till att frågan om syn på försvaret skulle kunna tolkas som politisk åskådning även om det också (språkligt) skulle kunna ses som en åsikt. JO resonerar vidare i att eftersom enkäten fylls i under straffansvar så bör begreppet tolkas mer restriktivt och därmed konstateras att frågan inte borde förekomma.

Min egen uppfattning, som framgår ovan, är att det inte är en orimlig fråga i sammanhanget och att den nog ställdes vid min egen mönstring, det var dock inte så att jag bekymrade modig om den då. Här är en avvägning mellan vad som är rimligt givet syftet och vad som är tillåtet.

Jag kan då konstatera två ”konstigheter” dels hur avväga rimligheten i denna typ av fråga dels det otroliga faktum att det inte prövats vad som avses med politisk åskådning. 

Bilden från SVT Forums utsändning av presentationen (bildtack: Anna-Clara Stenström)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s